Veselé Velikonoce Ministerstva Války - HNUS!

 

Veselé Velikonoce - Ministerstvo obrany


Když jsem uzřel na sociální síti X (dříve Twitter) velikonoční přání Ministerstva obrany (po nástupu ministryně války Černochové spíše tedy Ministerstva války), tak jsem nevěřícně a zhnuseně vykulil bulvy. Pro jistotu jsem si je ještě promnul, abych se ujistil, že vidím dobře. Můj zrak byl v pořádku, co však v pořádku nebylo, tak to byl obrázek připojený k přání krásného prožití velikonočních svátků Ministerstvem války. Neuvěřitelné, řekl jsem si v duchu.

 

Příspěvek Ministerstva obrany na Síti X
Příspěvek Ministerstva obrany na Síti X


Ano, opravdu jsem cítil neskutečné znechucení a odpor. A nebyl jsem zdaleka jediný, jak naznačovaly mnohé komentáře pod příspěvkem. Pro příklad zde některé uvedu:

 • Fuj trapáci trapní! Víte, co znamenají Velikonoce?! Jste odporné špíny!
 • To si někdo dělá z lidí prdel
 • Dementi nevídaný.
 • Zhovadilci.
 • Vymaštěné gumy. Takto na mne působí váš twýt. Ale fanatičtí lumeni Černochová a Řehka asi zajásají.
 • Vy jste kreténi…
 • To jsou granáty?
 • kreteni. Neuvěřitelný....
 • Vám ruplo v bedně. Definitivně. Velikonoce jsou symbolem zrození Spasitele, jeho ukřižování, oběti, kterou přinesl...A vy postujete zkurvená military vajíčka
 • Vy si zjistěte, co jsou Velikonoce
 • Styďte se… Zelený gumy jste
 • Totální zhovadilost. Jste ještě vůbec křesťané?
 • Jste nemocní. Nedáte lidem klid ani o svátcích. HNUS!
 • Tohle je rouhání a znesvěcení křesťanského svátku. Trest Boží Vás nemine


Znesvěcení pro všechny

Je vlastně vskutku jedno, jste-li křesťané, pohané či bezvěrci. Myslím, že tahle nechutnost se musela dotknout všech, když to vyvolalo negativní emoce i u mojí veličkosti Azazela. To není jen o zelených mozcích, které se u armády předpokládají, to je vyloženě o kreténismu.

Pro křesťany jsou Velikonoce nejvýznamnějším svátkem v celém roce. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle vzkříšení si věřící připomínají umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jedná se pro křesťany jednoduše o centrální bod jejich víry. Velikonoce mají dvě hlavní linie: svou smrtí věřící Kristus osvobozuje od zla a hříchu, svým vzkříšením věřícím zjednává přístup k novému životu a otevírá jim nebe. Ježíšovo zmrtvýchvstání je vrcholným bodem víry. Velikonoce proto nejsou svátkem jako ty ostatní: je to „svátek svátků“, „slavnost slavností“. A ač jsem Azazel, z čehož plyne i můj vztah k jakýmkoliv náboženstvím, tak jsem schopen s křesťany v tomto soucítit a alespoň rozumově se vcítit do jejich zhnusení, když spatřili velikonoční obrázek Ministerstva války.

Co se týče pohanství či nás bezvěrců, tak je to podobné, tedy to zhnusení. Ono křesťanské svátky obecně nevznikly jen tak, církev je naplánovala na období, kdy už lidé něco slavili, a postupně se tyto pohanské svátky přeměňovaly v křesťanské. O tom jsem tu již na Arše několikráte psal, přímo o Velikocích třeba ZDE. Řada velikonočních tradic a symbolů, jak je známe dnes, pochází právě od starých Slovanů a jejich oslav jarní rovnodennosti. Pohané se řídily přírodou a jejími cykly, tudíž svátky jara jsou spojené právě s jarní rovnodenností. K jarním rituálům patřilo vždy například  i vynášení a topení Morany, symbolu zimy a starého roku. Pomlázka byla zase o pomlazení, tedy o předání svěžesti a pružnosti, síly a zdraví mladého jarního proutku dívkám a ženám. Pohané prostě během jarní rovnodennosti oslavovali vše kolem nového života a nových začátků. A pak člověk uzří post Ministerstva války s militantními vejci. Takže také hnus.

Sečteno podtrženo, kdo není úplný a naprostý degenerát, tak bez rozdílu víry či nevíry se musel z postu Ministerstva války pozvracet. Může se někdo divit, že důvěra v armádu klesá, když předvádí takovéto hnusy?!

Anděl Azazel

Komentáře