Pro mámu

 

Chci Ti poděkovat. 


Tvůj souhrn hodnot, myšlenek a pocitů mě nekonečně ovlivnil na mé životní cestě. Ty máš velkou zásluhu na tom, jakým jsem dnes člověkem. Tys mi ukázala, jakou cenu má to, neklopit uši a jít svou vlastní cestou. I to, jakou hodnotu má perspektiva toho být individuální osobností s vlastními idejemi. I když na takovéto cestě jeden musí nevyhnutelně mnohokrát zakopnout. 

 

Naučila jsi mne, co to znamená být laskavým člověkem.


Jsem Ti vděčná za to, žes mě odpočátku dospělosti nepodporovala bezedně, a nevyšlapávala mi cestičky. Tys mě naučila, jak si vážit každé maličkosti - ať už materiální, nebo nehmotné.  Jak se radovat z drobností, a svým osobitým způsobem i to, jak neklesat na mysli.


Tvou zásluhou je, že jsem dnes tou osobností, jakou jsem, a že na mě můžeš být hrdá. Vždy jsi byla hodným a milujícím člověkem, který si nenechá nic líbit, a když je třeba, adekvátně se brání. V tomto duchu jsi mě vychovala, a za to budeš navždy mít mou neutuchající úctu.


V průběhu mé vědomé i nevědomé existence jsi mne nekonečně inspirovala. I díky tomu, co všechno jsi ve svém vlastním životě dokázala překonat, a pokračovat ve svém životním progresu. A i když ses kolikrát prala sama se sebou, nikdy jsi neztratila svou tvář. Za všech okolností jsi hrdě stála za tím, co pro tebe mělo hodnotný význam.

 

Vždy pro mne budeš znamenat bezednou studnici inspirace. 

 

 Jsi živým důkazem toho, že naprosto cokoliv v životě lze překonat a posunout se dál v rámci svého vlasního směru. I když tu nejsem denodenně, abych ti tyto věci dávala najevo, nebo je projevovala verbálně, nic to nemění na faktu, že Tě miluju a jsem šťastná, že jsem Tvou dcerou.


Ještě jednou Ti děkuji za Tvou moudrost, inspiraci a Lásku.


Archivářka~

Komentáře