Satanismus od nesatanisty.

V průběhu dlouhých let jsem byl mnohdy označován za satanistu. Už můj pseudonym k tomu evokuje, Anděl Azazel, že.. ovšemže. Stejně jako ikona či avatar, který je s mojí osobou leta letoucí spjat, a je i součástí obrázku ku podcastu Xkozloviny (na němž hostuje i podcast Archa X, jehož epizody ovšem mají své vlastní vyobrazení). Neuniklo to ani zrakům osob z okolí mé kolegyně Báry (Archivářka), mimochodem mé civilní jméno je Mirek.


 

Možná je právě nyní a zde na Arše ten správný čas, uvést vše na pravou míru, o pravém Mírovi. Ne, že bych to mnohým lidem v průběhu časů nevysvětloval, ale byly to spíše soukromá osvětlení. Tudíž vězte, jak se věci mají, nejvýstižnější bude asi popis "Ateista líznutý LaVeyem". Zde na tomto místě musím nutně říci, že se nechci nijak distancovat od Satanismu, natož abych se za tuto nálepku styďel, naopak by ode mne bylo velmi troufalé, kdybych se za satanistu ale označoval. Ač "Blahoslaveni troufalí, neboť oni budou pány světa - prokleti pokorní, neboť budou ušlapáni pod rozeklanými kopyty!", každopádně vše musí býti vystavěné na reálných a pravdivých základech.

Teď učiním malou odbočku, možná že jste v nedávné minulosti zaznamenali cosi, co si říká Satanova komunita. Zapomeňte na to, že by to mělo se Satanismem vůbec něco společného, tedy s jeho filosofií, nijak více to nehodlám vysvětlovat, neb znalí jsou v obraze a hlupáci a blbci nechť si zůstanou ve své nevědomosti. Na něco takového nehodlám plýtvat svou energií a časem.

Pro ty, které by to zajímalo, dva odkazy:

Vyhlášení Rady třinácti ke kauze Satanova komunita

Úvahy o kindersatanismu Satanovy komunity aneb jak na lepší nový svět

Milí čtenářové Archy, víte, že Česká republika je nejateističtější zemí v Evropě a třetí nejateističtější zemí na světě? A to si myslím, že lepší celosvětové umístění, a nemám pro to data, takže jen pouhá domněnka, nám kazí ta pánbíčkářská Morava :D Tudíž nevěšte hlavy, žijete na úchvatném místě na této planetě, nedbaje na nějaké Babiše, Kalousky, Filipy, Bartoše.. a vůbec, dle vašich nelibostí.Několik rad


1. Necháte-li lidi myslet, budou myslet a budou vás mít rádi; když je však skutečně přimějete k myšlení, budou vás nenávidět. Většina lidí ztratila schopnost samostatného myšlení a namísto toho se oddává planému snění. Povšimněte si, jak iluzorní představy mají lidé o sobě samých. Předpokládejme, že váš kolega v práci je odpůrcem potratů. Přimějte ho, aby vám pomohl najít a formulovat argumenty pro ochranu nenarozeného života. Pravděpodobně ze sebe dostane jen fráze, které pochytil při sledování nějaké televizní debaty, ale na tom nezáleží. Poskytli jste mu iluzi, že myslí. Od nynějška jste pro něj důležití. Dejte si pozor, abyste do podobné pasti neupadli sami. Když k vám např. přijde někdo, kdo se obdivuje vašemu intelektu a "usedá k vašim nohám", může jít o dvě možnosti - buď je to sluha, který hledá pána, nebo naopak pán, který hledá sluhu. S patřičným odstupem od situace dokážete rozlišit, o který případ se jedná, a z obou případů se můžete poučit.

2. Nechte za sebe pracovat automatismy. Učme se od křesťanů: Je mezi vámi někdo, kdo se chce dostat do nebe? Ano. Je mezi vámi někdo, kdo říká: buď pochválen Ježíš Kristus? Buď pochválen Ježíš Kristus. Je mezi vámi někdo, kdo je připraven dát Ježíšovi své peníze? Ano. Tato technika krátkých pregnantních otázek završená pozitivní zpětnou vazbou funguje všeobecně. Aktivujte tohoto robota. Mnozí satanisté také zapomínají na to, že mechanické činnosti, jako je např. čištění zubů nebo holení, přispívají k uvolnění vyšších duchovních schopností. Každý tvůrčí člověk vám potvrdí, že správné řešení problému vám bleskne hlavou nejčastěji tehdy, když se od problému distancujete. Využívejte těchto robotů.

3. Všímejte si oblíbených slovních obratů ostatních lidí. Při rozhovoru vnímejte komplexně řečový projev svého protějšku, nikoli jen jeho podstatné části. Všímejte si oblíbených slovních obratů, které lidé používají, např. "Dříve, než to zapomenu...". Dávejte pozor na to, jaký je smysl následující věty, tedy na to, co váš protějšek chtěl zapomenout. Satanisté by měli tyto projevy ze svého vyjadřování odstranit. Zamyslete se nad tím, proč používáte právě ten či onen konkrétní slovní obrat.

4. Buďte neprůhlední. Nebudou-li lidé znát vaši osobní historii, nebudou vás zatěžovat svými myšlenkami o vás. To, co si o vás lidé myslí, ovlivňuje vaše jednání v profánním a magickém smyslu a omezuje to vaši osobní svobodu. Proto je tak těžké ovlivnit magicky někoho, kdo vás dobře zná. Buďte proto tajemní, neprůhlední a zahaleni neproniknutelnou mlhou.

5. Využijte svoji nálepku satanisty. Buďte si vědomi toho, že být satanistou představuje pro okolní svět určitý druh nálepky. Tato nálepka působí na vaše okolí, vyvolává strach, ale zároveň lidi přitahuje. Pokud se rozhodnete nosit mocnou nálepku satanisty, zjistíte, že po vás lidé buď touží, nebo se vás bojí, nebo vás nenávidí. Všechny tyto tři emoce bývají velmi silné. Dobře jich využívejte, neboť nedlužíte těmto lidem ani to nejmenší. Také není nic špatného na tom, zůstávat v podzemí, pokud se tak děje ze strategických důvodů, a ne ze zbabělosti.

6. Čtěte Bibli. Ano, tu křesťanskou! Schopnost z ní citovat může být velmi užitečná a také v ní lze najít množství morbidních historek. Biblí se ostatně nechal inspirovat i John Milton při psaní svého Ztraceného ráje. Bible je jednou z prvních propagandistických knih západního světa a je třeba ji znát.

7. Nevěřte. Nevěřte, nebo věřte pokud možno co nejméně. Chcete-li ovládnout své okolí, můžete do ostatních nacpat tolik iracionálních věroučných systémů, kolik potřebujete. Udržujte však jejich horizont omezený, jinak může u lidí nastat kvantový skok k samostatnému svobodnému myšlení. Pokud je udržíte v jejich porobě, budou vám vděční. Na stejném principu dnes funguje každý zenový klášter. Vy se však nenechte spoutat žádným věroučným systémem. Pochybujte o všem, včetně satanismu.

8. Obrňte se hroší kůží. Nerozčilujte se, odplata má svůj čas. Důkladná pomsta vyžaduje chytrost a dobrou znalost vaší oběti. Nejlépe, když přijde neočekávaně a překvapivě. Buďte jako hadi v trávě, jež lidé nevidí, takže bezstarostně ukáží své slabé stránky. Nemstěte se těm, kteří vám ublížili z hlouposti. To by bylo pod vaši úroveň. Místo toho hleďte, abyste si z hlupáků udělali své nástroje. To vám nejen ušetří energii, ale rozšíří to i oblast vašeho vlivu.

27.07.2016 Anděl Azazel

V sedmém bodě satanského devatera se praví toto: "Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se díky "božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji" stal nejzkaženějším zvířetem!" . Člověk se přeci jen v různých aspektech od zvířat liší. Zvířata jsou v podstatě přesně přizpůsobena a vázána na určité prostředí, kdežto člověk hledá a tvoří sám svůj způsob života a navíc se člověk i sám vůči sobě staví jako kritický pozorovatel. Poznává, zkoumá, proměňuje a klade si otázky o smyslu života, o poslání či o svém postavení ve společnosti etc. A také se, jako jednající bytost, musí rozhodovat a nést odpovědnost za své jednání a to ve vztahu k mravním, společenským nebo náboženským hodnotám a též k sobě samému. Taktéž je člověk tvorem dějinným, tedy nežije jen přítomností ale vychází z tradic, kultury a zkušeností generací minulých... Tak to jen takových pár základních rozdílů, které nás odlišují od zvířat.


Láska a nenávist


Dva nejsilnější lidské city jsou láska a nenávist. Mimochodem, obojí je třeba míti pod kontrolou.

Začnu nenávistí. Víte, ono potlačovaná nenávist může vést k mnoha tělesným a duševním onemocněním. Psychosomatická onemocnění jsou již známa a prokázána dnes již desítky let. Pokud se člověk naučí uvolnit nenávist k těm, kteří si ji zasluhují, pak se očistí od těchto škodlivých emocí a nebude je přenášet na ty, které miluje.

A tím se dostáváme k lásce. Nutit se do lásky ke všem bez rozdílu je značně nepřirozené a řekl bych až pošetilé. Pokud se budeme snažit milovat každého, pak tím jen pouze oslabíme city k těm, kteří jsou naší lásky hodni. Je opravdu směšné si myslet, že můžeme milovat každého. Pakliže milujeme všechny a vše, jednoduše ztrácíme přirozenou schopnost výběru a skončíme jako velmi špatný soudce kvality a charakteru. Ono vůbec, pokud se cokoliv používá příliš volně, ztrácí to pak svůj skutečný význam. Měli bychom hluboce a bez výhrad milovat ty, kteří si naší lásku zasluhují a rozhodně nikdy nenastavovat nepříteli druhou tvář.

18.02.2017 Anděl Azazel

Satanismus též bývá často spojován s hudbou, zvláště tou metalovou. Za sebe mezi tím nevidím nijaké rovnítko, rozhodně ale Satan má tedy dobrý vkus. Kdyby byl satanismus spojován třeba s hip hopem, tak bych snad i spálil Satanskou Bibli. A kdyby byl tedy Satan vůbec bytost, což v LaVeyovském pojetí není, neb představuje jen určitý symbol. Symbolem Šelmy, tedy číselným vyjádřením Antikrista, je velmi známé číslo 666, tedy známé pro veřejnost, v satanismu neznamená vůbec ale vůbec nic. To se jen uvádí v Novém zákoně Bible, tedy té svaté, ve Zjevení svatého Jana, ovšem je možné, že to kdysi spočítali blbě, anebo to blbě opsali, neb některé rukopisy obsahují číslo 616. A když už jsme byli u muziky, tak ono i Boží království vaří, podívejte se na to..Na závěr si řekněme, co Satanismus není, a to negací monoteistických náboženství, předně křesťanství. Tedy je, ovšem je mnohem a mnohem více, obsahuje složku jak filosofickou, tak rituální i duchovní. Rozhodně stojí v opozici proti všem náboženským systémům, které tupí lidskou přirozenost, individualitu a vůli k životu. Hlavní smysl ale spočívá ve sebezdokonalování sebe sama, a k tomu mouhou vést rozličné cesty, neb každý jsme jiný, každý jsme originál, a pro každého z nás je vhodné něco jiného. Důležitá je tedy cesta, cesta která může cílem býti.

A ještě něco, ono to tu už zaznělo, ale opakování matkou moudrosti jest. Chcete li být opravdu svobodní, pak se nemůžete nechat spoutat čímkoliv, vírou v nějaký jeden princip, jenž vás dovede jen k omezenosti mysli, nemůžete se nechat spoutat jakýmkoliv systémem a naukou. Vždy je vše třeba přezkoumávat (včetně sebe sama), přehodnocovat a pochybovat. Ano, pochybujte. Pochybujte o všem, včetně Satanismu!

A neberte se zase až tak moc vážně, tedy ne pořád a ve všem, vidíte že, i tento můj článek je na pár místech odlehčen. Nebylo mým úmyslem napsat nějaké nudné pojednání s horou encyklopedických faktů a informací (ač ty tu též jsou). Mimochodem, víte co jsme si s jedním mým nejmenovaným kolegou v dávných dobách říkali? Že vlastně vy všichni, tedy nesporná drtivá většina z vás, jste takoví light satanisté, jen o tom prostě nevíte.


Anděl AzazelP.S.: Můj další článek zde na Arše bude o rouškách (nejen), jistě jste zaznamenali včerejší blouznění Kena, měl by dojít své publikace po článku mé kolegyně Archivářky, jak jsme se na improvizované "redakční poradě" dohodli. A pravděpodobně k tomuto článku vznikne i podcastová verze, moje první pod Archou X. Tak se těšte, na naše příští výplody a výtrusy linoucí se k vám z originálního a bezkonkurenčního korábu Archa X.
(Vysvětlivka: Bezkonkurenční neznamená obecně nejlepší, nejúchvatnější, či mnohá jiná nej, je prostě tak jedinečný a výjimečný, že neexistuje podobný konkurent)

Komentáře

 1. Je to legrační, ale i já jsem doposud žila domnění, že jsi satanista, jen zaměřený čistě na LaVeye :D

  Je to pro mne ale milé překvapení, protože sama v Satanistických myšlenkách nacházím inspirace... ale jen inspirace. Ale jak už tomu u mě je vždy, vyberu si z toho to potřebné, a zbytek odfiltruju do kšá. Nemohla bych přijmout za svou jakoukoliv víru nebo ideologii (ledaže by byla má vlastní :)))

  Každopádně lidi neznalé v rámci tebou zmíněné problematiky Satanovy komunity, bych automaticky do startu neoznačovala za blbé a hlupáky, (což imo není dobrá motivace, aby se o to kdokoliv začal zajímat díky tomuto článku) nicméně já si o tom něco ráda přečtu, bo mě tato problematika zajímala vždy.

  K bodu č. 1.: Zkráceně řečeno: Nechte lidi "myslet" v rámci jejich vlastních kompetencí. Naučte je něčemu víc, a může se to změnit v kontraproduktivní záležitost. Velmi chytré :))

  K bodu č 2.: Splyňte s davem, dělejte určité "nutné věci" naoko přirozeně, a přizpůsobte se okolí, pro dosažení svých cílů. Vhodná strategie.

  K bodu č 3.: Téma spornosti výrazů a frází už je dávno za mnou, nicméně i tak nepoužívám něco, co i mně trhá uši/oči (ježišikriste, boha jeho...). Bylo tu i pár dalších věcí, jako vyhýbání se užití slova "člověk", apod. Je to už všechno zbytečně malicherné a přepromýšlené. dumání nad tím akorát prohlubuje zbytečný sebezpyt. Pokud je jedinec v souladu se svou myšlenkou, je skoro jedno, jaké výrazy pro vyjádření myšlenky používá.

  K bodu č. 4.: Již máš ponětí o tom, jak tohle beru. A ano... Výhoda tkví v tom, nechat si volné pole působnosti, a určitou esenci tajemna, protože každá zmínka o tobě a tvé současnosti/minulosti, je svého způsobu závazek.

  K bodu č. 5.: Mě mnoho lidí mělo za satanistku jen kvůli stylu oblékání. Bylo mi to jedno, zároveň ani teď nevnímám potřebu na někoho působit tak, že jí jsem. Teď už jsem raději nenápadná :D

  K bodu č. 6.: Bibli jsem už dlouho chtěla začít číst, ale nějak nenacházím rozpoložení.

  K bodu č. 7.: Souvisí úzce s prvním bodem. Za mě: Udílej moudra rozumně, lehko by ti to jinak mohlo přerůst přes hlavu, popřípadě by to mohlo být použito proti tobě.

  K bodu č. 8.: Pomsta je stejně kontraproduktivní nesmysl, jako udržování křivdy. Plíživá sebedůležitost... Stejný postoj platí i na nenávist, která s tímto úzce souvisí. Hlupáci ze sebe dělají nástroje sami, bez efortu druhých. A ano, nikdy nenastavovat druhou tvář.

  Nést a přiznat si odpovědnost za své činy a smýšlení je něco, co by si měl mistrně osvojit každý.

  Od zvířat se lišíme potenciálem nesetrvávat ve sféře hedonismu a stagnace. Plus další hláška z Červeného Trpaslíka:... A taky tím, že nepoužíváme jazyk k čištění genitálií. :D

  Ke zbytku tohoto článku jsem už vše podstatné zmínila výše.

  Archivářka~

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. K ostatnímu se někdy časem také vyjádřím, dnes mne na rychlo zaujala jen odpověď Archi k bodu č.5 s tím, že jí také někdo mohl považovat za satanistku kvůli stylu jejího oblékání. No to snad skutečně jako NE! To mohl považovat ledatak nějaký popařský šampón, rapařský teplák, nebo hipster ostatně pro ně je satanista každej metloš, resp. ten, kdo nosí černý oblečení.... Podle stylu oblékání se situovala jasně jako Pozér Kinder Goth style jak vyšitej :D Nebo jí tak mohli situovat ty její známí sluníčkáři (Anonym č. 1, 2, 3, ...666!!!) z okolí, co Azazelovi odpovídali na jeho předchozí článek. To by tak přesně odpovídalo :D....a je vidět, proč mne Červený trpaslík nikdy nebavil, vyplývá z jeho nepřesnesností jako nyní...chybí tam slovo svých!!! Zajisté si dosadíte kde... :D // Musím si též rozmnožit, už mi došli nálepky SATANIZOVÁNO - Zákrok odborně proveden proškolenými satanizátory. koho zajímají novodobí satanisté , nechť shlédnou https://satanovakomunita.cz/ , nicméně samozřejmě že ani já nejsem satanista!!! Jsem LichKingAnathema! :D

   Vymazat
  2. @ Archivářka

   Možná jsem to ne úplně šťastně formuloval, hlupáky a blbci jsem mínil ty, kteří nasedli na vlnu vzedmutou jakousi facebookovou skupinou, kdy Satan a Satanismus jsou použity jen jako reklamní pozlátko, na které se chytí ti nevědomí a neznalí. Kdysi jsem shlédl pár videí s oním Jakubem Sobkem, nu strašnější bláboly jsou jen sotva ku slyšení, hlavu jsem si mohl ukroutit. Byl jsem tak příkrý právě proto, že ve zcela jasných případech a pohrdáních je zbytečné plýtvat energií. Nebudu to činit ani nyní. Anathema sem dával nějaký odkaz na stránky té komunity. Já přidám pár (opravdu dva) další, a předpokládám, že to tu čtou inteligentní lidé, tudíž si umí sami informace vygooglit.

   Reflex

   The Epoch Times

   A-A

   Vymazat
 2. @ Anathema
  Však to byli lidi, co mě neznali, a ano, pravděpodobně nějací popíkáři :D Z mého blízkého okolí a rodiny si to o mně nemyslel nikdo, tedy ani ti zmínění "sluníčkáři".
  Jinak černé oblečení a mnohdy i v tom "goth" stylu, jak ty říkáš, se mi svým způsobem stále líbí (ač už mě nebaví prolejzat dle tebe nejspíš nekvalitní e-shopy), a je mi asi jedno, pokud někoho triggří tento kinder hipster style, nebo jak že to bylo řečeno. :D Nosím prostě to, co je mi pohodlné a co se mi esteticky líbí; a rozhodně ne za účelem pózovat, nebo se nálepkovat. ^^

  Archivářka~

  OdpovědětVymazat

Okomentovat